03. WM3 formulier

Ja. Op het inlichtingenformulier staan een aantal vragen die een licht moeten werpen op uw persoonlijke omstandigheden en waaruit kan worden opgemaakt of u “geschikt” bent voor wapenbezit. Op het referentenformulier geeft u 3 referenten op: 2 uit de directe familie die veel van u weet, of een vriend of collega en 1 uit het verenigingsbestuur welke het redelijk belang kan bevestigen. Slechts bij twijfel worden deze referenten geraadpleegd.

Categorie: 03. WM3 formulier

Nee, het is ook van toepassing bij elke jaarlijkse verlenging van uw verlof.

Categorie: 03. WM3 formulier

Ja, de Circulaire zegt dat dit verplicht is bij ELK nieuw verlof en daarvan is formeel bij elk nieuw wapen sprake.

Categorie: 03. WM3 formulier

Ja, het eerder genoemde WM32 Inlichtingenformulier. Daarnaast de aankoop-/optiebon van de  van het wapen of, indien u koopt van een particulier, de optiebon zoals op de website te downloaden. Het vragen om een aankoop of optiebon heeft overigens geen wettelijke grondslag, maar wordt in de meeste plaatsen wél gedaan.

Categorie: 03. WM3 formulier

Het heeft geen zin om uw formulier lang van tevoren al in te leveren. Het bestuur zal het dan vasthouden tot het tijdstip dat u 1 jaar lid bent. Het 1 jarig lidmaatschap is wettelijk vereist en dus kan het bestuur hier niet van afwijken. Het is dus voldoende wanneer uw formulier binnen is ten tijde van de vergadering in de maand waarin u 1 jaar lid bent.

Categorie: 03. WM3 formulier

Ja, alle wapens moeten middels een WM3 worden aangevraagd.

Categorie: 03. WM3 formulier

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief

koningsschutters © 2022. Alle rechten voorbehouden.