Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Sv Koningsschutters, gevestigd in Rucphen en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40283379 (hierna: ‘de Vereniging’).
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor
welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de
verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit
die de Vereniging aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de Vereniging;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een
formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a. naam;
b. voornamen;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. geboortedatum en leeftijd;
g. geslacht;
h. functie of studie;
i. bankrekeningnummer;
j. nummer legitimatiebewijs;
k. nummer verlof (wapenvergunning);
l. KNSA licentienummer.

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen (zoals lidmaatschapsaanvragen);
b. u in te schrijven als introducé of aspirant, voor deelname aan een opleiding, wedstrijd,
evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de Vereniging te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.
AVG 1.0 pagina 2

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via het contactformulier op
www.koningsschutters.nl of per e-mail aan secretaris@koningsschutters.nl voor:
a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw
gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw
uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van
de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom
aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Privacy KNSA

Binnen de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen wordt zeer veel waarde gehecht aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. De KNSA en de verenigingen waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving.

De KNSA en haar verenigingen verkrijgen vooral bij aanmelding van nieuwe leden, ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Dat zijn gegevens omtrent de medische en psychische gesteldheid en het eventuele strafrechtelijk verleden van betrokkene(n).

Voor de verwerking van persoonsgegevens die verband houden met de screening en monitoring van introducés en aspirant (nieuwe) leden van een schietvereniging is voor alle KNSA-verenigingen een collectieve melding door de KNSA gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn geregistreerd onder de meldingsnummers 1557881 en 1557893.

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00
Bar open tot 22:30.

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

WM3 formulieren
Ma en Wo tijdens openingstijden
Za van 10:00u tot 12:00u

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief
[mc4wp_form id="571"]

koningsschutters © 2024. Alle rechten voorbehouden.