Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is Patrick Eckel. De VCP is een bestuurslid of een door het bestuur benoemd kaderlid. Zijn taak bestaat uit het optreden als intermediair tussen leden en andere instanties wanneer zich problemen voordoen in de vereniging omtrent gedragingen en/of voorvallen die aandacht verdienen van het bestuur en/of andere instanties.

Werkwijze:

Als leden zich zorgen maken over het bezit van en de omgang met vuurwapens, in de brede zin door andere leden, kunnen zij, zo nodig vertrouwelijk melding maken bij de VCP. De VCP treedt in dat geval op als intermediair en zal daarna het bestuur en/of andere instanties informeren. Hierbij kan ook worden gedacht aan andere zorgelijke of hinderlijke omstandigheden die het welzijn van de leden en/of de vereniging in gevaar of diskrediet kunnen brengen. De VCP zal er grondig voor waken dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken etc. niet in gevaar komt of kan komen.  U kunt Patric bereiken per mail: peckel@xs4all.nl.

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00
Bar open tot 22:30.

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

WM3 formulieren
Ma en Wo tijdens openingstijden
Za van 10:00u tot 12:00u

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief

koningsschutters © 2022. Alle rechten voorbehouden.