02. Wapenverlof

U moet minimaal 1 jaar aaneengesloten “gewoon” lid zijn geweest bij een gecertificeerde in Nederland gevestigde schietverenigingen en over de laatste 12 maanden van het lidmaatschap minimaal 18 schietbeurten hebben gemaakt. Indien uw vereniging bij de KNSA is aangesloten, toont u hiermee o.a. aan dat u lid bent bij een gecertificeerde vereniging. U wordt geacht veilig en vaardig met het aangevraagde soort wapen te kunnen omgaan, waarvoor het bestuur een verklaring tekent. U moet ten minste 18 jaar oud zijn. Verder moet het wapen gebruikt kunnen worden voor het beoefenen van een erkende discipline, welke op de vereniging kan worden verschoten. Na aanschaf van een eigen wapen dient de verkrijger de schietsport in wedstrijdverband te beoefenen. Bij de aanvraag dient de aanvrager een WM32 inlichtingenformulier te overleggen.

Categorie: 02. Wapenverlof

Nee. U dient 12 maanden zonder onderbreking lid te zijn geweest van in Nederland gevestigde schietsportverenigingen

Categorie: 02. Wapenverlof

Het bezit van vuurwapens is opgedeeld in 3 fases. Fase 1 zijn uitsluitend de wapens die binnen Olympische disciplines vallen, dus in principe alleen klein kaliberwapens, niet zijnde semiautomatische geweren, maar wel hagelgeweren. Fase 2 zijn de wapens uit Fase 1 aangevuld met wapens die binnen de ISSF disciplines vallen, dus feitelijk grootkaliber vuistvuurwapens welke geen groter kaliber hebben dan 9mm/.38″. Fase 3 zijn de wapens uit Fase 1 en Fase 2, aangevuld met de wapens die binnen de KNSA disciplines vallen, dus eigenlijk alle wapens, waaronder grootkaliberwapens groter dan 9mm en semiautomatische geweren

Categorie: 02. Wapenverlof

Indien u vóór 1 oktober 2012 in het bezit was van een verlof, ongeacht het type wapen dat daar op vermeld staat, is GEEN ENKELE beperking op u van toepassing en mag u volgens de oudere regeling alle toegelaten soorten wapens op uw verlof hebben. Bij het verlengen geldt straks echter ook voor ú dat u tenminste aan een clubcompetitie moet hebben meegedaan.

Categorie: 02. Wapenverlof

Eerst zoekt u een geschikt vuurwapen. Daarna vult een WM3-formulier in en biedt dit aan bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bekijkt of u aan de eisen voldoet en of u geacht wordt veilig en vaardig met het aangevraagde wapen om te gaan en of u voldoet aan de overige vereisten (wedstrijddeelname, mogelijkheden vereniging qua discipline etc). Is dit het geval dan tekent de vereniging dit WM3-formulier. Van het formulier wordt een kopie bewaard in uw dossier. Met dit formulier plus het WM32-Inlichtingenformulier maakt u een afspraak bij de Afdeling Korpscheftaken in de voor uw geschikte regio. Tevens neemt u een geldig legitimatiebewijs, twee pasfoto’s, uw schietregister en uw KNSA licentiepasje mee. Zij voeren een antecedentenonderzoek uit en vervolgens wordt het verlof al dan niet verstrekt. Alvorens het verlof wordt uitgeschreven, wordt eerst nog een preventieve controle bij u thuis uitgevoerd, om te controleren of u in het bezit bent van de vereiste opbergmiddelen (lees kluis).

Categorie: 02. Wapenverlof

Binnen 2 maanden nadat het bestuur uw WM3 formulier heeft getekend, dient u een kopie te overleggen van de bijlage van uw verlof, waaruit blijkt dat het bijgeschreven wapen hetzelfde wapen is als waarvoor het bestuur heeft getekend. Indien u het WM3 formulier binnen 2 maanden niet hebt gebruikt, dient u dit aan ons te retourneren.

Categorie: 02. Wapenverlof

Voor het verkrijgen van een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens (WM4) moet kosten worden betaald, ongeacht het aantal vuurwapens dat op het verlof is vermeld. Ook voor het verlengen of wijzigen (zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen) en een Europese Vuurwapenpas worden kosten gerekend.

Neem voor de actuele prijzen contact op met de afdeling Korpscheftaken van de politie-eenheid in uw regio (telefoonnummer: 0900-8844).

Categorie: 02. Wapenverlof

Nee. Voor verkrijging of verlenging van een verlof is in de Circulaire Wet Wapens en Munitie geregeld dat een verlofhouder geen lid meer hoeft te zijn van de KNSA. Wél moet de verlofhouder lid zijn bij een gecertificeerde vereniging. De Koningsschutters is een bij de KNSA aangesloten en gecertificeerde vereniging, hierdoor is het voor leden verplicht zich aan te sluiten bij de KNSA.

Categorie: 02. Wapenverlof

Nee!! u dient uw verlof ieder jaar te verlengen. Hiervoor dient u zelf een MW 32 formulier te downloaden en zorg te dragen voor het maken van een afspraak bij bijzondere wetten.

Een tijdige verlenging is dus uw eigen verantwoordelijkheid!!

Wat neemt u mee als u uw wapenvergunning verlengt?

Uw verlof (hoofdblad en bijlage). Indien het verlof vol is, dan graag een pasfoto meenemen.

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)
  • Ingevuld en getekend inlichtingenformulier WM32
  • Een betaalpas (i.v.m. legesbetaling per PIN)
  • Europese vuurwapenpas (indien voor u van toepassing)
  • Erkenning Wecg t.b.v. kruit (indien voor u van toepassing)
  • Documenten die het redelijk belang tot het voorhanden hebben van vuurwapens/munitie onderbouwen

Categorie: 02. Wapenverlof

Ja dat is mogelijk. Beide verlofhouders dienen dan minimaal 18 schietbeurten te maken, voor zover zij hiertoe nog niet verplicht waren wegens het voorhanden hebben van een verlof voor een ander eigen vuurwapen. Er is altijd sprake van een verlofhouder A en een verlofhouder B (de medegebruiker). Uitsluitend verlofhouder A mag de wapens thuis opslaan. Verlofhouder B mag dit niet. Verlofhouder B mag wel de wapens ophalen bij verlofhouder A en deze vervoeren naar en gebruiken op de schietbaan. Meteen na het schieten dienen de wapens weer bij verlofhouder A te worden ingeleverd en ligt bij verlofhouder A de verantwoording om ze meteen volgens de voorschriften op te bergen.

Categorie: 02. Wapenverlof

Mogen wij 1 kluis gebruiken? Ja, met ingang van de CIRCULAIRE WET WAPENS EN MUNITIE mag dit onder voorwaarde dat ALLE in de kluis aanwezige wapens bij elkaar in medegebruik staan. Is dat voor 1 wapen niet zo, dan heeft u een tweede kluis nodig.

Categorie: 02. Wapenverlof

Nee. Iemand kan 5 wapens bezitten als Verlofhouder A en nogmaals 5 wapens laten bijschrijven als Verlofhouder B. In totaal dus 10 wapens.

Categorie: 02. Wapenverlof

Nee. U bent en blijft een verlofhouder en dus dient u gewoon aan de verplichting van minimaal 18 schietbeurten per verlofjaar te voldoen.

Categorie: 02. Wapenverlof

De CIRCULAIRE WET WAPENS EN MUNITIE stelt dat in het eerste verlofjaar het verlof slechts geldt voor één wapen. Er mogen dus ook geen wapens in medegebruik worden bijgeschreven. Het feit dat wapens in medegebruik niet tellen voor het maximale aantal, doet daar in principe niets aan af.

Categorie: 02. Wapenverlof

De circulaire zegt dat alleen in het eerste verlofjaar geen wapens mogen worden bijgeschreven. Ook met een wapen in medegebruik bent verlofhouder. Formeel kunt u in deze situatie dus inderdaad meerdere wapens bijschrijven na 1 jaar omdat dan geen sprake meer is van het eerste verlofjaar.

Categorie: 02. Wapenverlof

Aantoonbaar de schietsport beoefenen

Overeenkomstig de vigerende CWM dient de aanvrager van een verlof en de verlofhouder aantoonbaar de schietsport in wedstrijdverband te beoefenen. Op grond van die bepaling, zijn schietsportverenigingen verplicht aan hun leden een interne competitie in enige door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline aan te bieden. De deelname aan die interne competitie is vijf (5) keer per kalenderjaar verplicht voor verlofhouders. De schietsportvereniging dient die deelname aan die interne competitie, door middel van een registratie, te controleren.

Deelname aan de interne competitie is niet verplicht voor leden van schietsportverenigingen die zijn opgenomen in een of meerdere ranking-overzichten, overeenkomstig het Ranking-reglement, als onderdeel van het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I, hoofdstuk 21. Indien een lid van een schietsport-vereniging reeds aan de verplichte competitiedeelname bij een andere bij de KNSA aangesloten vereniging voldoet, zal de betrokkene dat ten genoegen van het verenigingsbestuur met een verklaring of anderszins moeten aantonen. Voor meer informatie zie ook: Regels interne competitie.

Categorie: 02. Wapenverlof

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00
Bar open tot 22:30.

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

WM3 formulieren
Ma en Wo tijdens openingstijden
Za van 10:00u tot 12:00u

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief
[mc4wp_form id="571"]

koningsschutters © 2024. Alle rechten voorbehouden.