04. Problemen aanvraag verlof

Indien u voldoet aan de eisen is er geen wettelijke grondslag om een verlof te weigeren. Blijkt dat er in uw verleden dingen aan de orde zijn geweest die een verlof tot voorhanden hebben in de weg staan, dan wordt een verlof geweigerd. Dit kan zijn een overtreding op de WWM, geweldpleging, maar ook een overtreding op bv de Opiumwet. Ook een huisgenoot met een “verleden” kan reden zijn om een verlof te weigeren. Eigenlijk is het zo dat zodra op welke manier dan ook “vrees voor misbruik” aan de orde is, het verlof kan worden geweigerd. Zelfs het rijden onder invloed van alcohol of herhaaldelijke boetes voor het veel te snel rijden, kunnen van invloed zijn.

De VOG zegt helemaal niets over het mogen hebben van een verlof. De VOG is afgegeven met als doel het lidmaatschap bij een schietsportvereniging en niet met als doel het voorhanden hebben van vuurwapens. Het onderzoek bij een aanvraag voor een verlof is uitgebreider dan voor een VOG. Zo nodig wordt verder terug gekeken en ook lokale politie registers zijn van belang. Het kan dus gebeuren dat er geen bezwaren zijn voor toetreding tot een schietsportvereniging, maar u desondanks geen verlof krijgt.

De korpschef is verplicht om de KNSA op de hoogte te brengen van elke weigering of intrekking van een verlof. Aan de KNSA mag echter geen opgaaf van redenen worden gedaan. Vanuit het oogpunt van de KNSA kan de reden van weigering dus zeer ernstig zijn. De KNSA zal per direct de betrokkene de “schutter-status” ontnemen, het licentie-pasje terugvorderen en de vereniging verzoeken om de betrokkene uit het lidmaatschap te ontzetten. Omdat u niet langer een KNSA licentie bezit, is de vereniging verplicht om hieraan gehoor te geven en is de schietsport voor u eventueel voorbij. Ingeval de vereniging niet bij de KNSA is aangesloten, komt de schutter op de zwarte lijst van de KNSA te staan en heeft ie alsnog hetzelfde probleem.

U kunt bij de politie de reden van de weigering op schrift laten zetten. U kunt vervolgens zelf in beroep gaan bij de KNSA en de stukken overleggen. Indien de KNSA van mening is de reden van weigering weliswaar terecht is, maar niet dusdanig ernstig is dat dit het lidmaatschap bij een schietsportvereniging in de weg staat, dan kan zij u de status van KNSA schutter teruggeven of u van de zwarte lijst afhalen. Overigens zal de politie u bij weigering waarschijnlijk een kennisgeving daarvan sturen. Hierin staat dat men voornemens is uw aanvraag te weigeren en u kunt dan nog tekst en uitleg komen geven. Wij raden u aan om in voorkomend geval met de ambtenaar te overleggen of u uw aanvraag kunt intrekken. Bij intrekking van de aanvraag is er formeel namelijk geen sprake van een aanvraag en blijft melding aan de KNSA uit.

Uw verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens en alles wat daarmee samenhangt is een zaak tussen u en de politie. Als vereniging proberen wij goede contacten te onderhouden met de Afdeling Korpscheftaken. Wij zijn altijd bereid uw verhaal aan te horen en zo mogelijk een situatie te verduidelijken bij Korpscheftaken, maar wij zijn als vereniging(s-bestuur) in principe géén partij in situaties tussen leden en Korpscheftaken. Indien u van mening bent dat u onrechtmatig wordt behandeld, is het in de eerste plaats aan uzelf om de politie daarvan te overtuigen. Lukt dat niet, dan is voor u de gangbare weg via de KNSA.

De KNSA heeft mensen in huis met verregaande kennis van het sportschieten en met name ook de wetten en regels daaromtrent. U kunt als lid van de KNSA altijd een beroep op bijstand doen. De KNSA eist dan wel duidelijkheid van uw kant. Dus een goede omschrijving van de problematiek, liefst een schriftelijke verklaring van Korpscheftaken waarom bepaalde stappen zijn genomen en natuurlijk de plaats waar het om gaat en bij voorkeur de naam van de verantwoordelijke ambtenaar. Indien de KNSA op basis hiervan van mening is dat de stappen tegen u onterecht zijn, zal de KNSA contact met u zoeken en met de betreffende afdeling Korpscheftaken.

Iemand die in zijn recht staat, zal dit normaal gesproken ook wel krijgen. Wat echter niet mag worden vergeten is dan de mensen van Korpscheftaken uiteraard goed op de hoogte zijn van de wetten en regels en hier ook naar handelen. In veel situaties is de wet glashelder en kan men niets anders doet dan deze volgen. In andere situatie is er wel weer ruimte en is de ambtenaar bevoegd om binnen de grenzen van die wet, zelf bepaalde afwegingen te maken. Vergeet niet dat ook een ambtenaar van KC-taken niet zit te wachten op problemen met verenigingen of verlofhouders. Men is er beslist niet op uit om verloven in te trekken, wapens in te nemen of andere vervelende dingen te doen, maar indien men dit nodig acht, dan zal men dit zonder meer doen. Niet meer dan logisch.

Bij de intrekking of de weigering van een verlof dan wel van het niet verlengen van een verlof ontvangt het KNSA-bestuur een melding van de politie. De KNSA zal in dat geval in eerste instantie de betrokkene de “status van schutter” ontnemen en het   verenigingsbestuur verzoeken het lidmaatschap van de betrokkene op te zeggen. Deze persoon kan daarna tegen deze beslissing in protest gaan bij het KNSA-bestuur, onder overlegging van de Politiebeschikking. De KNSA ontvangt immers uitsluitend een melding van de intrekking, weigering of niet-verlenging; de argumenten daarvoor mag de politie de KNSA niet verstrekken. Schietsportverenigingen dienen het verzoek van de KNSA tot opzegging van het lidmaatschap adequaat uit te voeren. Voor verenigingen die niet bij de KNSA zijn aangesloten, geldt dat zij geen leden mogen toelaten, dan wel het lidmaatschap mogen laten voortduren van personen, die op de KNSA zwarte lijst staan vermeld.

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00
Bar open tot 22:30.

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

WM3 formulieren
Ma en Wo tijdens openingstijden
Za van 10:00u tot 12:00u

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief
[mc4wp_form id="571"]

koningsschutters © 2024. Alle rechten voorbehouden.