10. Controle

Nee, de medegebruiker mag niet zelfstandig over de wapens kunnen beschikker welke in medegebruik op het verlof staan vermeld. Medegebruiker mag dus niet de kluis kunnen openen. E.e.a. uitgezonder de situatie waarbij beide verlofhouders op hetzelfde adres wonen. Dan mogen de wapens in dezelfde kluis worden opgeborgen onder voorwaarde dat ALLE wapens op beide verloven staan vermeld.

Categorie: 10. Controle

Ja, u wordt regelmatig gecontroleerd. Dit kan gebeuren door zowel agenten in uniform als in burgerkleding. Dit is gewoon toegestaan.

Categorie: 10. Controle

Ja en nee. Als verlofhouder bent u verplicht om controles toe te staan, maar indien het u echt niet uitkomt, kunt u dit aangeven. U moet dan wel een goede reden hebben, want indien u als verlofhouder een controle weigert, geeft u hiermee natuurlijk geen goed signaal af.

Categorie: 10. Controle

Zij mogen controleren of u voldoet aan de eisen die aan een verlofhouder gesteld zijn. Oftewel, uitsluitend of de verlofplichtige zaken op uw verlof, de wapens en munitie dus, zijn opgeborgen conform de geldende voorschriften. In de praktijk zullen de serienummers worden gecontroleerd aan de hand van een lijst en zal worden gekeken of uw wapens en munitie afzonderlijk van elkaar worden bewaard in de voorgeschreven bergplaatsen, welke uiteraard veranker moeten zijn.

Categorie: 10. Controle

Nee, men mag uitsluitend controleren of de verlofplichtige zaken correct zijn opgeborgen. Met mag niet ook nog eens in kastjes of laatjes gaan zoeken of daar wellicht munitie rondslingert. Men mag zelfs geen binnenkluizen controleren indien al is vastgesteld dat uw munitie en wapens correct zijn opgeborgen.

Categorie: 10. Controle

Dan bent u de klos! Alle onregelmatigheden die voor de agenten zichtbaar zijn in de kluisruimte of op weg daar naartoe, kunnen u worden aangerekend. Zij mogen dus niet kijken in uw bureaulade, maar wanneer deze open staat en zij zien scherpe patronen liggen, dan hebt u een probleem.

Categorie: 10. Controle

De richtlijn is om elke verlofhouder die jonger is dan 25 jaar, elk jaar te controleren. Verlofhouders vanaf 25 jaar om de 3 jaar. Let op: Dit is slechts een richtlijn. Verlofhouders die eerder wellicht in gebreken zijn gebleven, worden vaker gecontroleerd.

Categorie: 10. Controle

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00
Bar open tot 22:30.

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

WM3 formulieren
Ma en Wo tijdens openingstijden
Za van 10:00u tot 12:00u

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief
[mc4wp_form id="571"]

koningsschutters © 2024. Alle rechten voorbehouden.