05. Aanschaf wapen

Sinds April 2011 is Magnum munitie weer toegelaten bij enkele KNSA disciplines, bv Militair Pistool en Action Shooting. Indien een dergelijke discipline in het verband van jouw vereniging kan worden verschoten, kun je daarvoor  een pistool of revolver laten bijschrijven op je verlof. Indien dit niet het geval is, mag je geen wapen hebben waarmee je uitsluitend Magnum munitie kunt verschieten, maar wél wapens waarmee je behalve Magnum munitie, ook nog een ander kaliber kunt verschieten wat is toegelaten bij een KNSA erkende discipline en welke je in het verband van jouw vereniging kunt beoefenen. Let op dat je met .357M géén Olympische of ISSF disciplines kunt schieten. In de eerste 2 verlofjaren mag je dus geen .357M pistool op verlof hebben. Ná 2 verlofjaren mag dat eventueel wél omdat de KNSA disciplines er dan bij komen. Een revolver in cal .357M heeft deze beperking niet. Deze mag na 1 verlofjaar worden bijgeschreven omdat met dit wapen ook .38SP geschoten kan worden en dat is wél toegestaan bij ISSF disciplines.

Categorie: 05. Aanschaf wapen

Ja, vooropgesteld dat u hiermee een door de KNSA erkende discipline kunt verschieten. Dit was tot februari 2012 de discipline KKK. Per februari 2012 is het reglement voor deze discipline echter door de KNSA aangepast. Geweren die zijn afgeleid van militaire semiautomatische aanvalsgeweren en geweren met een vrijstaande pistoolgreep vallen nu binnen een nieuwe discipline KKSG. Merk op dat dergelijke geweren niet eerder dan na 2 verlofjaren op het verlof kunnen worden bijgeschreven! 

Categorie: 05. Aanschaf wapen

Indien uw verlof nog minder dan 1 jaar oud is, dan mag daar slechts 1 wapen op staan. Na 1 jaar mogen er maximaal 5 wapens op verlof staan.

Categorie: 05. Aanschaf wapen

Nee. Ze staan weliswaar op uw verlof geregistreerd want het blijven essentiële onderdelen van een wapen, maar ze tellen niet als wapen omdat je ongeacht het aantal wissellopen, maar 1 vuurklaar wapen kunt samenstellen.

Categorie: 05. Aanschaf wapen

Luchtdrukwapens vallen onder de categorie IV in de wet Wapens en Munitie. U mag ze in principe vrij voorhanden hebben, tenzij ze vermeld staan op de lijst met ongewenste wapens of sterke gelijkenis vertonen met een vuurwapen. Alleen de erkende wapenhandel mag luchtwapens verkopen en uitsluitend aan personen die 18 jaar of ouder zijn.

Categorie: 05. Aanschaf wapen

Nee! Dit noemt men “parkeren” en dat is verboden. Indien u een wapen niet mag hebben en het door iemand op verlof laat zetten die het wapen wél mag hebben, dan komt u hier in de praktijk mee weg omdat het een normale actie lijkt. Kan door Korpscheftaken echter worden aangetoond dat u het wapen alleen heeft gestald om het later zelf terug te kopen, of er op de vereniging over te kunnen beschikken, dan wordt een sanctie opgelegd wegens parkeren van een vuurwapen. Eventueel kan dit zowel u als de andere betrokkene het verlof kosten. Intrekking van het verlof betekent melding bij de KNSA en dat betekent voor u wellicht het einde van de schietsport. Bezint eer ge begint.

Categorie: 05. Aanschaf wapen

Ja, dat kan.

Categorie: 05. Aanschaf wapen

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00
Bar open tot 22:30.

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

WM3 formulieren
Ma en Wo tijdens openingstijden
Za van 10:00u tot 12:00u

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief
[mc4wp_form id="571"]

koningsschutters © 2024. Alle rechten voorbehouden.