Mijn verlof wordt geweigerd: Kan ik daar nog iets aan doen?

U kunt bij de politie de reden van de weigering op schrift laten zetten. U kunt vervolgens zelf in beroep gaan bij de KNSA en de stukken overleggen. Indien de KNSA van mening is de reden van weigering weliswaar terecht is, maar niet dusdanig ernstig is dat dit het lidmaatschap bij een schietsportvereniging in de weg staat, dan kan zij u de status van KNSA schutter teruggeven of u van de zwarte lijst afhalen. Overigens zal de politie u bij weigering waarschijnlijk een kennisgeving daarvan sturen. Hierin staat dat men voornemens is uw aanvraag te weigeren en u kunt dan nog tekst en uitleg komen geven. Wij raden u aan om in voorkomend geval met de ambtenaar te overleggen of u uw aanvraag kunt intrekken. Bij intrekking van de aanvraag is er formeel namelijk geen sprake van een aanvraag en blijft melding aan de KNSA uit.

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief

koningsschutters © 2021. Alle rechten voorbehouden.