Kan ik terecht bij het verenigingsbestuur ingeval van discussie met Korpscheftaken?

Uw verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens en alles wat daarmee samenhangt is een zaak tussen u en de politie. Als vereniging proberen wij goede contacten te onderhouden met de Afdeling Korpscheftaken. Wij zijn altijd bereid uw verhaal aan te horen en zo mogelijk een situatie te verduidelijken bij Korpscheftaken, maar wij zijn als vereniging(s-bestuur) in principe géén partij in situaties tussen leden en Korpscheftaken. Indien u van mening bent dat u onrechtmatig wordt behandeld, is het in de eerste plaats aan uzelf om de politie daarvan te overtuigen. Lukt dat niet, dan is voor u de gangbare weg via de KNSA.

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief

koningsschutters © 2021. Alle rechten voorbehouden.