Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof?

U moet minimaal 1 jaar aaneengesloten “gewoon” lid zijn geweest bij een gecertificeerde in Nederland gevestigde schietverenigingen en over de laatste 12 maanden van het lidmaatschap minimaal 18 schietbeurten hebben gemaakt. Indien uw vereniging bij de KNSA is aangesloten, toont u hiermee o.a. aan dat u lid bent bij een gecertificeerde vereniging. U wordt geacht veilig en vaardig met het aangevraagde soort wapen te kunnen omgaan, waarvoor het bestuur een verklaring tekent. U moet ten minste 18 jaar oud zijn. Verder moet het wapen gebruikt kunnen worden voor het beoefenen van een erkende discipline, welke op de vereniging kan worden verschoten. Na aanschaf van een eigen wapen dient de verkrijger de schietsport in wedstrijdverband te beoefenen. Bij de aanvraag dient de aanvrager een WM32 inlichtingenformulier te overleggen.

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief

koningsschutters © 2021. Alle rechten voorbehouden.