Is mijn verlof onbeperkt geldig?

Nee!! u dient uw verlof ieder jaar te verlengen. Hiervoor krijgt u uit praktische overwegingen vaak een oproep, maar zorgdragen voor een tijdige verlenging is uw eigen verantwoordelijkheid!!
Voor verlenging dient u in het bezit te zijn van een gewaarmerkt schietregister van de vereniging. Indien uw verlof “vol” is, dient u tevens een recente pasfoto mee te nemen. U dient uw verlof minimaal 14 dagen voor het verstrijken van de geldigheid ter verlenging aan te bieden. Tevens moet u hierbij een WM32-formulier overleggen.

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief

koningsschutters © 2021. Alle rechten voorbehouden.