Corona Protocol

Schietsport in de 1,5 meter (schietport) samenleving

Nadat op 11 mei 2020 de schietsportverenigingen met een buitenbaan hun activiteiten weer mochten hervatten, mogen per 1 juli 2020 alle schietsportverenigingen in Nederland (onder voorbehoud) hun deuren weer openen. Die heropening is wel onder strikte voorwaarden met inachtneming van 1,5 meter afstand, hygiënische maatregelen en allerlei organisatorische voorschriften. In dit protocol worden die maatregelen en voorschriften per soort accommodatie, nader omschreven. Let wel: het is een model protocol. Uiteindelijk is het Bevoegd Gezag voor het naleving van de voorschriften het gemeentebestuur, als onderdeel van de desbetreffende regio. Het kan dus zijn dat het gemeentebestuur andere c.q. aanvullende voorschriften stelt.

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie heeft een model schietsportspecifiek protocol opgesteld, dat – samen met het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF – schietsportverenigingen helpt om hun eigen protocol op te stellen voor het verantwoord opstarten van de activiteiten en het weer openstellen van hun accommodatie (binnen- en buitenbanen en de sportkantine).

Hier vindt u het volledige protocol (concept) : corona_protocol.pdf

Dit schietsportspecifieke protocol is een aanvulling op het algemeen protocol “verantwoord sporten” van NOC*NSF (in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten) en is gebaseerd op de geldende adviezen van het RIVM en de daaruit voortvloeiende, bekende en toekomstige, overheidsmaatregelen. Beide protocollen kunnen niet los van elkaar worden gezien c.q. gehanteerd, maar vormen één geheel. Met behulp van deze protocollen kan de schietsportvereniging, in samenwerking met de desbetreffende gemeente, voor alle sportschutters en kaderleden een veilige sportomgeving waarborgen.

Op de website van NOC*NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol vindt u altijd de meest actuele versie van het algemeen sportprotocol.

Op de website van de KNSA onder: https://www.knsa.nl/downloadcenter/ vindt u de meest actuele versie van het schietsport-specifieke protocol inclusief een checklist voor de vereniging, alsmede 2 model-posters met maatregelen voor Kleiduiven en voor Pistool/Geweer, de check op de 5 gezondheidsvragen van de Rijksoverheid en een overzicht van de belangrijkste horecaregels van KHN voor de sportkantine.

Openingstijden

Voor lucht- en vuurwapenschutters
Maandag - Donderdag : 19:00 - 23:00

Voor (jeugd-)luchtschutters
Zaterdag : 9:00 - 12:00

Nieuwsbrief

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief

koningsschutters © 2021. Alle rechten voorbehouden.